Park linowy - lina

Przykładamy szczególną uwagę do bezpieczeństwa naszych klientów!. Goście przed wejściem do parku zostają wyposażeni w profesjonalny sprzęt asekuracyjny ( uprzęże, lonże, karabinki, rolkę, kask ) i przeszkoleni z zasad posługiwania się nim. W trakcie pokonywania tras każdy z uczestników jest przypięty do linki asekuracyjnej – gwarantującej uniknięcie upadku z wysokości.

Przed rozpoczęciem wybranej trasy wszyscy klienci zobowiązani są do pokonania dolnych stacji treningowych zawieszonych tuż nad ziemią, aby później bezpiecznie pokonywać przeszkody na wysokości od 3 do 20 m. nad ziemią. Nad bezpieczeństwem uczestników zabawy czuwają doświadczeni instruktorzy , którzy ukończyli profesjonalne szkolenia obsługi parków linowych oraz obsługi klienta. Przy każdorazowym przejściu instruktorzy nadzorują przemieszczanie się uczestników na trasie i w razie potrzeby zawsze służą pomocą.